AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. İsmail Hakkı KAVAK

Öğr. Gör. Azime Sevil KABLAN

Öğr. Gör. Nesrin İMAMOĞLU

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Programın temel amacı; Türkiye’nin gelişmekte olan en önemli sektörlerinden biri turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip, alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına hakim, üst düzey yabancı dil bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek, teorik ve uygulamaya dayalı bu sektörün değişime açık dinamik yapısına uygun, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan turizm sektörünün tüm dallarında turizm kaynaklarını, turizm varlıklarını, ve iş gücünü yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi, nitelikli ara eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Programa başlayan öğrenciler, işletme, ekonomi, pazarlama, yöneticilik ve bilgi teknolojileri gibi konularda dersler alacak, daha sonra ise muhasebe ve çeşitli ara konularda yönetim becerileri kazanmış olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla öğrencilerin hazırlayacağı dönem çalışmaları ve turizm işletmelerinde yapılacak staj çalışmaları gibi yararlı ve yol gösterici bilgiler sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.