otel1

Tanıtım

Günümüzde önemli sektörlerden biri olan turizm sektörüne eleman yetiştiren Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerimiz, “Turizm Meslek Elemanı” unvanını almaktadırlar. Programımız bünyesinde bulunan mutfak, servis ve bilgisayar laboratuarları çeşitli derslerimizde uygulama yapılmasına olanak tanımaktadır.

Avrasya Meslek Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde, eğitim öğretim süresince turizm sektöründe öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak genel işletmecilik ve genel turizm dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümümüzün ders içerikleri; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi)’in oluşturduğu içerikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Uygulamalı dersler kapsamında temel bilgisayar uygulamaları, Electra, Sentez gibi turizm işletmelerinde yaygın kullanılan paket programlar da öğretilmekte ve başarı sağlayan öğrencilerimize “Eğitim Sertifikaları” verilmektedir. Turizm uygulama laboratuarında ise uygulamalı olarak mutfak ve servis dersleri işlenmektedir.

Mezuniyet için 30 işgünü staj zorunludur. Okulumuz ve bölgemizde faaliyet gösteren turizm işletmeleri arasında yapılan protokollere bağlı olarak, öğrencilerimiz derslerin bir kısmını anlaşma sağlanan bu turizm işletmelerinde görebilmekte ayrıca stajlarını bu işletmelerde tamamlayabilmektedirler.  Bu anlamda öğrencilerimiz teorik dersleri uygulamalı olarak öğrenip, hem turizm sektörünü daha iyi tanıma hem de turizm alanında uzmanlaşma imkânına sahip olmaktadırlar.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Programdan mezun olanlar konaklama işletmelerinin (ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında), yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentelerinde, rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe vb. departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında çalışabilirler. Çalışma alanları daha çok özel sektördedir ayrıca kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında da çalışma olanağı vardır. Özel sektörde eğitim sonrası kazanç kişinin yeteneğine, deneyimine ve pozisyonuna, ayrıca işletmenin yapısına göre değişmektedir.

Turizm ve Otelcilik önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesine sınavsız geçiş yapıp 3. sınıftan devam ederek 4 yıllık lisans diploması hakkını elde edebilirler.

otel2